top of page

Zvýšenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry

Metodiky iRAP

Softvér ViDA

Unknown.jpeg

Medzinárodné združenie iRAP sa metodicky zameriava na zvýšenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry komplexným vyhodnotením aktuálneho stavu bezpečnosti použitím certifikovaného softvéru ViDA. S využitím tohto špecializovaného softvéru poskytuje iRAP možnosť vykonávať certifikovaný bezpečnostný audit SR4D (Star Rating for Design) nových cestných komunikácií už v štádiu pripravovanej projektovej dokumentácie .

Star Rating For Schools

Medzinárodné združenie iRAP vyvinulo špeciálnu metodiku na vyhodnocovanie bezpečnosti cestnej infraštruktúry s osobitným zameraním na okolie škôl a školských zariadení.

CycleRAP

Stoke_Green_cycleway_visual.jpg_cd4b6317bce7ab6ff817ca002fe92868.jpeg

Medzinárodné združenie iRAP poskytuje najnovšiu reálnu aplikáciu za účelom vytvorenia špecifického modelu pre vyhodnotenie cyklistickej infraštruktúry (cyklotrasy, cyklochodníky

skolaci-na-priechode.jpeg
bottom of page