top of page

 Autoclub, pomáhame robiť cesty bezpečnejšie

Autoclub občianske združenie

Autoclub vznikol v roku 2011 ako občianske združenie, ktoré zastrešuje všetkých motoristov ale aj tých, ktorí auto nemajú a radšej cestujú verejnou dopravou, bicyklom, kolobežkou alebo proste chodia najradšej pešo.

Naše poslanie

Naším poslaním je byť nápomocný v procese skvalitňovania cestnej infraštruktúry s cieľom nižšej nehodovosti, ťažkých smrteľných úrazov, tak aj aby sme boli  ohľaduplní k ostatným účastníkom premávky, ktorí vstúpia na vozovku či to už je dospelá osoba, dieťa, starý človek alebo hendykepovaný. V budúcnosti by sme sa chceli zamerať na problematiku nezabezpečených železničných priecestí ako potenciálne vysokého rizika možnej dopravnej nehody straty ľudského života či vážneho zranania, ako aj riešenie statickej dopravy mestských aglomeráciach či zlepšenia podmienok mobilty osobitných skupín. Radi by sme upriamili pozornosť riešeniu bezpečnosti na mestských svetelne riadených križovatkách formou intenzívneho zapojenia kamerových systémov. 

​člen  EuroRAP

Sme riadnym licencovaným členom združenia EuroRAP, ktoré je súčasťou iRAP (International Road Assesment Programme). Medziárodné združenie iRAP sa zameriava na zvyšovanie bezpečnosti cestnej infraštruktúry prostredeníctvom medzinárodne uznávanej metodiky, ktoré sa používajú vo viac ako 100 kajinách sveta. Hodnotenia a odporúčania iRAP sú v rámci EÚ považované za najobjektívnejšiu a ekonomicky najefektívnejšiu metódu na posudzovanie zvýšenia bezpčnosti cestnej infraštruktúry. 

Autoclub a EuroRap podpísali v roku 2019 memorandum o spolupráci až do roku 2030. Členstvo v organizácii EuroRAP nás oprávňuje používať metodiku,protokoly a certifikáty iRAP v Slovenskej republike.

 Certifikáty

"Driving a car is a privilege, not a right."
bottom of page